Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ - WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNY

22 marca w Przedszkolu Nr 3 rozstrzygnięty został konkurs na "Najpiękniejszą Rodzinną Palmę Wielkanocną". Pierwszą nagrodę zdobyli: Igor Pietrusewicz - 4 lata, Oskar Zięba - 5 lat, Leon Radko - 5 lat, Antonina Maj (6lat) wraz z mamą Agnieszką i tatą Ireneuszem, Igor Skoneczny - 6 lat oraz Adam Popczyk - 6 lat. wszystkie dzieci nagrodzone zostały nagrodami, pamiątkowymi dyplomami oraz gromkimi brawami. Zwycięzcom gratulijemy i zachecamy do udziału w nastepnych konkursach.

Konkurs trwał do: 2013-03-20, 00:00

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ - WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNY

DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE!

Przedszkole nr 3 im. Jasia i Małgosi w Sławnie ogłasza i serdecznie zaprasza dzieci i Rodziców do udziału w konkursie na PALMĘ WIELKANOCNĄ!Cele konkursu:
 • kultywowanie i podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi
 • edukacja dzieci i rodziców w zakresie poznania zwyczajów oraz symboli związanych z obrzędem ludowym
 • rozwijanie rodzinnej działalności artystycznej
 • rozwijanie własnej wyobraźni


Regulamin konkursu:
 1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci wspólnie z Rodzicami lub Opiekunami PRZEDSZKOLA NR 3 IM.JASIA I MAŁGOSI W SŁAWNIE
 2. Na konkurs dostarczamy jedną własnoręcznie wykonaną palmę nie wyższą niż 2 metry.
 3. Kryterium oceny prac to walory artystyczne i estetyczne oraz rodzaj wykorzystanych materiałów.
 4. Ocenę palm dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.
 5. Termin dostarczania palm do dnia 20.03 2013 r. do wychowawców grup.
 6. Każda palma powinna być opatrzona metryczką: imię i nazwisko (autorów pracy), nazwę grupy dziecka.
 7. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NASTĄPI DNIA 22.03.2013r. W PRZEDSZKOLU NR 3 IM. JASIA I MAŁGOSI ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ.
Konkurs trwał do: 2013-03-20, 00:00
Konkurs 2013-03-07, 18:50 | autor: Barbara Oleksik
Przedszkolowo.pl logo