Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Zapisy dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Sławno

uwagapng_ehxasawW dniu 18 stycznia 2014r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty w zakresie zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli (Dz.U. 2014, poz. 7).
Nowe przepisy wprowadzają zasadę, że do przedszkoli w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z terenu gminy. W przypadku większej liczby kandydatów z gminy niż liczba miejsc w przedszkolach, przeprowadzona zostanie rekrutacja.
Rekrutacji nie podlegają:- dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu – rodzice tych dzieci do dnia 21 lutego 2014r. składają jedynie deklarację dot. dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola, deklarację należy złożyć w przedszkolu (deklaracja do pobrania);
- dzieci pięcioletnie oraz dzieci sześcioletnie, które nie rozpoczynają jeszcze nauki w szkole - w przypadku, gdy dzieci nie uczęszczały do przedszkola, rodzice składają wniosek o przyjęcie do przedszkola w terminie przeprowadzanej rekrutacji.

Rekrutacja do przedszkoli publicznych, podobnie jak w latach poprzednich, odbędzie się w miesiącu marcu.

Informacja o zasadach i kryteriach rekrutacji dostępna będzie na stronach internetowych przedszkoli, stronie internetowej miasta oraz na tablicach ogłoszeń w przedszkolach.

Dzieci spoza terenu gminy Miasto Sławno będą przyjmowane do przedszkola po zakończeniu rekrutacji podstawowej, w przypadku pozostawania wolnych miejsc w przedszkolach.
Komunikat 2014-02-12, 18:21 | autor: Barbara Oleksik
Przedszkolowo.pl logo