Plan dnia w przedszkolu

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NR 3

IM. JASIA I MAŁGOSI W SŁAWNIE

NA ROK SZKOLNY 2015/2016Przedszkole czynne jest w godzinach 6.30 – 16.00


Podstawę Programową realizujemy w godzinach 8.00- 13.006.30-8.00 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Zabawy swobodne według zainteresowań i pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, zabawy ruchowe ze śpiewem.

8.00-8.15 Ćwiczenia ogólnorozwojowe(rozwijające percepcję wzrokową, słuchową

8.15-8.30 Zabiegi higieniczne i przygotowanie do śniadania.

8.30-9.00 Śniadanie. Eksponowanie pracy dyżurnych. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia .

9.00-9.20 Czynności samoobsługowe w WC i łazience-zabiegi higieniczno-sanitarne. Mycie zębów i rąk.

9.20-10.15 Zajęcia wychowawczo - edukacyjne wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych.

10.15-10.30 Czynności samoobsługowe przed wyjściem na zewnątrz ( nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków).

10.30-11.45 Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawy dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze.

11.45-12.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowe - higieniczne w WC i łazience. Dalszy ciąg prac dyżurnych - nauka nakrywania stołów.

12.00-12.30 Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem. Kultura zachowania się przy stole.

12.30-13.45 Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, zajęcia umuzykalniające, praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi, pozostałe dzieci zabawy dowolne.

13.45-14.00 Czynności porządkowe, mycie rąk.

14.00-14.15 Podwieczorek - kultura spożywania posiłków.

14.15-14.30 Zabiegi higieniczne.

14.30-16.00 Zabawy i gry dydaktyczne, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, prace porządkowe w sali, kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.
Przedszkolowo.pl logo