O nas

Przedszkole nr 3 im. Jasia i Małgosi w Sławnie zlokalizowane jest na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich przy ulicy Filtrowej 1.


Dużym atutem placówki jest jej położenie z dala od ruchu i gwaru ulicznego. Mieści się w nowoczesnym, funkcjonalnym budynku typu „Ciechanów”, a ze względu na parterową zabudowę jest wyjątkowo bezpieczne dla dzieci. Obiekt , dzięki przeprowadzonej w 2008 roku termomodernizacji jest estetyczny, przestrzenny , dobrze oświetlony.
Walorem placówki jest posiadanie sali gimnastycznej, co pozwala na zapewnienie dzieciom warunków do optymalnego rozwoju fizycznego.

Duży plac zabaw wyposażony w nowy sprzęt oraz piękne usytuowanie w naturalnym terenie, zapewniają wychowankom wypoczynek i zabawy na świeżym powietrzu.

W przedszkolu funkcjonują 4 oddziały, do których uczęszcza 100 dzieci. Praca dydaktyczno-wychowawcza skierowana jest na harmonijny , wszechstronny rozwój dziecka. Przedszkolaki poznają świat przez aktywne działanie i tworzenie.

Dbając o harmonijny rozwój dzieci w placówce odbywają się po dwa przedstawienia teatralne bądź muzyczne w miesiącu, które prowadzone są przez profesjonalne zespoły.

Placówka jest inicjatorem i organizatorem wielu imprez o szerokim zasięgu: Finały WOŚP w SDK, gdzie programy artystyczne prezentują dzieci ze sławieńskich przedszkoli, Festiwal Piosenki Przedszkolnej w amfiteatrze dla przedszkolaków z powiatu sławieńskiego.

Nasi wychowankowie biorą udział w licznych konkursach i przeglądach otrzymując wyróżnienia, nagrody i dyplomy.

Przedszkole posiada tytuł Zachodniopomorska Placówka Jakości za sukcesy w tworzeniu przedszkola nowoczesnego, przyjaznego i wspierającego, zapewniającego wysoką jakość kształcenia, opieki i wychowania, oraz ciągły rozwój wychowanków.

W przedszkolu pracuje odpowiednio wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która wciąż doskonali swój warsztat pracy. Wszyscy pracownicy dbają o zapewnienie atmosfery przyjaźni, ciepła i wzajemnego zrozumienia w codziennych kontaktach z wychowankami.

Przedszkolowo.pl logo